จัดงานเลี้ยงแบบครบวงจร
อาหาร เครื่องเสียง วงดนตรี แสง สี เวที โชว์ ซุ้มเกมส์ ตกแต่งสถานที่

งานวันเกิด งานเกษียณ งานเลี้ยงส่ง งานแต่งงาน
งานเลี้ยงเปิดบริษัท งานมอบรางวัล งานเลี้ยงประจำปีบริษัท

งานเลี้ยงบริษัท 101 Decroration
งานเลี้ยงบริษัท HomePro
งานเลี้ยงบริษัท Eisai
งานเลี้ยงบริษัท DEC รัชดา
งานเลี้ยงบริษัท Solvey
งานเลี่ยงบริษัท Nestle
งานเลี้ยง บริษัท จากัวร์ ดอนเมือง
งานเลี้ยง และแสดงโขนที่อยุธยา