งานฉลองครบรอบ 20 ปี

NCE TOKIN ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร