พิธีวางศิลาฤกษ์

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ณ พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม ๗

ประธานในพิธี ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี

๑๘ มกราคม ๒๕๕๖