งานพิธีตั้งเสาเอก

THAI TOYO ELECTRIC CO.,LTD.

ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี